Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

November - December

Πολλή δουλειά και λίγος χρόνος για αναρτήσεις

Στο παιδικό όμως, ζωγραφίζουμε με όρεξη


A lot of work and a little time for postings

In our children's painting workshop, though, we paint a lot