Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Κινούμενες φιγούρες ... Moving figures

Φτιάξαμε φιγούρες και ενώσαμε τα μέλη με διπλόκαρφα έτσι ώστε να τα κινούμε

We made figures and joined the members with fasteners so that we can move them


Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε βιντεάκια stop-motion με αυτές, γι'αυτό ζωγραφίσαμε και τα ανάλογα φόντα πάνω στα οποία να κινούνται 

Next time, we'll try to make stop-motion videos with them, so we painted the backgrounds on which they will move