Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Αφρική, Africa

Την επόμενη μέρα, μετά από τα σχέδια των υφασμάτων, ζωγραφίσαμε αγγεία με αφρικάνικα μοτίβα και χρώματα. Αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε χρωματιστά λαδοπαστέλ για βάση, το καλύψαμε με μαύρο λαδοπαστέλ και χαράξαμε γεωμετρικά μοτίβα έτσι ώστε φάνηκαν τα χρώματα από κάτω.

Next day, after the clothes patterns, we painted african pots. This time we used colour oil-pastels which we covered with black oil-pastel and we curved geometrical patterns, so that the colours below appeared again.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα