Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Οι δημιουργίες μας αποκτούν τρίτη διάσταση - Our creations acquire a 3rd dimension


Ίσως η μόνη καλή χρήση για τις εφημερίδες

Maybe the only good use for newspapers

Χ α ρ τ ο π ο λ τ ό ς

P u l p

 Καλούπια για μάσκες
Εκτός από πολτό, χρησιμοποιήσαμε εφημερίδες και κόλλα


τα πρώτα αποτελέσματα
first results


Μετά από τις μάσκες προχωρήσαμε σε πιο περίπλοκες κατασκευές
After masks we proceeded to more intricate structures

Μία σαύρα γεννιέται
A lizard is being born
Στο μεταξύ, άλλοι ζωγράφιζαν τοπία
In the meanwhile, others were painting landscapesΠασχαλινά καλάθια
Easter baskets

Πυραύλους να προσγειώνονται... ή μήπως τον έβαλα ανάποδα;
Rockets landing ... or maybe I uploaded the picture upside down?


Τέρατα
Monsters


Χαρταετούς
Kites


Πολύχρωμα "κάτι"
Multicolored "somethings"

Ανθισμένες αμυγδαλιές
Blooming almond trees
Και η σαύρα μεγάλωνε και ομόρφαινε και χρωματιζόταν
και μετά φορούσε τα γυαλιά της

And the lizard was becoming more and more cute
and acquired beautiful colors
and after that wore her glasses 
Και άρχιζε να ζωγραφίζει με ένα μεγάλο πινέλο
And started painting with a big brush


"Δεν χρειάζομαι γυαλιά" είπε και τα πέταξε πέρα
"I don't need any glasses" she/he said (we don't know what's its sex, yet) and threw them


"ή, μάλλον βλέπω καλύτερα με τα γυαλιά"
"or, maybe I see better with the glasses"

Θ'αρχίσω κι άλλη ζωγραφιά!
I'll start another painting

Πω, πωωωω χρώματααααα!!!!!
Wow, how many colors!!!!

Θα τα δοκιμάσω λίγο
I'll taste them a bit


Και τότε ένας μικρός ανθρωπάκος εμφανίστηκε μπροστά της. 
"Σταμάτα!" της είπε "Έλα μαζί μου!"
"Πού πάμε;" είπε η σαύρα
"Δεν τέλειωσα ακόμα τη ζωγραφιά μου!"
"Έλα και μη ρωτάς. Θα σ'αρέσει"

And then a little guy appeared in front of her
"Stop!" he said "Come with me!"
"Where are we going?" said the lizard
"I haven't yet finished my painting"
"Come without asking. You'll enjoy it"


 "Κοίτα!!! Ένα πιάνο! Έλα να παίξεις!" είπε ο ανθρωπάκος
"Μα δεν ξέρω να παίζω πιάνο" είπε η σαύρα
"Ούτε να ζωγραφίζεις ήξερες" της απάντησε
"Αλλά μια χαρά τα κατάφερες"

"Look! A piano! Come to play!" said the little guy
"But I don't know how to play the piano" said the lizard
"You didn't know how to paint either" he replied
"But you did fine, as well"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα